Werkwijze – Mondzorgpraktijk De Landsheer – Tandartsen en Mondhygiënisten in Zwolle – Zwolle

Werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Mochten er problemen bij u worden geconstateerd dan bespreken we de vervolgstappen aan de hand van een behandelplan. We gaan onder meer in op:

  • Beschrijving van de aandoening
  • Voorgenomen onderzoek / behandeling
  • Periode na onderzoek / behandeling
  • Kosten van de behandeling
  • Toestemming voor behandeling
  • Toestemming voor informatieverstrekking aan derden (indien nodig)
  • Schriftelijke informatie
  • Dossiervorming
  • Overige informatie

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, zo mogelijk, gelijk na uw controle door de tandarts of een van onze preventie-assistentes. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit bij een van de tandartsen of mondhygiënistes. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

 

Patiënt worden?

Onze praktijk is gevestigd aan de Landsheerlaan in Zwolle. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van implanteren binnen onze praktijk. Vanwege de grote toestroom van patiënten hanteren we momenteel een wachtlijst. U kunt zich inschrijven op deze wachtlijst, naar verwachting zult u dan na 4-6 weken benaderd worden. Overigens zal er binnen de bestaande patiëntengroep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

Inschrijven bij Mondzorgpraktijk De Landsheer