Kwaliteit – Mondzorgpraktijk De Landsheer – Tandartsen en Mondhygiënisten in Zwolle – Zwolle

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Al onze tandartsen zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), slechts een deel van de tandartsen in Nederland voldoen aan deze normen. U kunt hierna de registratie oproepen.

Tandarts Hazemeijer
Tandarts Kuiper
Tandarts Zondervan

Concreet betekent deze registratie dat:

  • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
  • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
  • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
  • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
  • De tandarts spreekt Nederlands.

Naast deze verplichte eisen werken wij ook op andere vlakken aan het bieden van de beste én meest moderne zorg. Dit doen wij door onder meer: lidmaatschappen, deelname intercollegiaal overleg en bijwonen studiegroepen, bezoeken klinische avonden en congressen.

Patiënt worden?

Onze praktijk is gevestigd aan de Landsheerlaan in Zwolle. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van implanteren binnen onze praktijk. Vanwege de grote toestroom van patiënten hanteren we momenteel een wachtlijst. U kunt zich inschrijven op deze wachtlijst, naar verwachting zult u dan na 2-4 weken benaderd worden. Overigens zal er binnen de bestaande patiëntengroep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

Inschrijven bij Mondzorgpraktijk De Landsheer