Kwaliteit – KNMT gevisiteerd – Mondzorgpraktijk De Landsheer – Tandartsen en Mondhygiënisten in Zwolle – Zwolle

Kwaliteit – KNMT gevisiteerd

Bij goede zorg en aandacht voor uw mond staat kwaliteit voorop. Onderdeel daarvan zijn ook een heldere uitleg, transparante tarieven en snelle nazorg. Goede behandelingen, hoogwaardige materialen en technieken en een goede administratie in uw patiëntenkaart zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

KNMT-visitatie
Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben de tandartsen in onze praktijk zich laten visiteren. Dit is in 2023 gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvingen wij een (positief) rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand werken wij verder aan het verbeteren onze kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Uw mening
Uiteraard stellen wij ook uw mening en ideeën buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Patiënt worden?

Onze praktijk is gevestigd aan de Landsheerlaan in Zwolle. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van implanteren binnen onze praktijk. Vanwege de grote toestroom van patiënten hanteren we momenteel een wachtlijst. U kunt zich inschrijven op deze wachtlijst, naar verwachting zult u dan na 4-6 weken benaderd worden. Overigens zal er binnen de bestaande patiëntengroep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

Inschrijven bij Mondzorgpraktijk De Landsheer