Materiaal- en techniekkosten – Mondzorgpraktijk De Landsheer – Tandartsen en Mondhygiënisten in Zwolle – Zwolle

Materiaal- en techniekkosten

Voor sommige behandelingen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Dit zijn kosten welke de meeste gevallen door de tandarts voldaan worden aan een techniek-laboratorium of de leverancier van kronen en bruggen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht maken wij veelal met u eerst een behandelplan waarin we opnemen welke stappen we gaan zetten. Voor de uitvoering van dit plan krijgt u een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Hierin zijn dan zowel het tandeelkundige tarief als de van toepassing zijnde materiaal- en techniekkosten opgenomen. Deze laatste treft u hierna aan.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Kronen en bruggen R08 - R90

Patiënt worden?

Onze praktijk is gevestigd aan de Landsheerlaan in Zwolle. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van implanteren binnen onze praktijk. Vanwege de grote toestroom van patiënten hanteren we momenteel een wachtlijst. U kunt zich inschrijven op deze wachtlijst, naar verwachting zult u dan na 4-6 weken benaderd worden. Overigens zal er binnen de bestaande patiëntengroep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

Inschrijven bij Mondzorgpraktijk De Landsheer