Ongevallen met tanden – Mondzorgpraktijk De Landsheer – Tandartsen en Mondhygiënisten in Zwolle – Zwolle

Ongevallen met tanden

 

Blijvende tand eruit?

 • Vind de tand zo snel mogelijk.
 • Raak de wortel van de tand te allen tijde niet aan.
 • Reinig, indien nodig en mogelijk, de tand met fysiologisch zout of melk.
 • Plaats de tand zelf terug in de kaak en ga daarna zo snel mogelijk naar de tandarts.
 • Als je de tand niet zelf terug plaatst, bewaar ‘m dan bij voorkeur in de mond onder de tong van de eigenaar, in de wangzak of anders in een glas met fysiologisch zoutoplossing/speeksel van de eigenaar. Ga zo snel mogelijk naar de tandarts.
 • Let op een eventuele hersenschudding en haal indien nodig een tetanusprik.
Groot stuk van een tand afgebroken?

 • Bewaar het afgebroken tanddeel in een glas (halfvolle) melk of speeksel.
 • Bel direct met de tandarts voor overleg.
 • De tandarts bekijkt of hij het afgebroken stuk kan terugplaatsen. Als terugplaatsing niet mogelijk is, herstelt de tandarts de tand met tandkleurig materiaal.
De tand staat los?

 • Niet aankomen of terugduwen.
 • Ga direct naar de tandarts.

Is onze praktijk gesloten? Bel 0900-8602 (Tandarts Spoed Praktijk).

 

Aanvullende informatie

Als de tand langer dan een half uur droog is geweest, kan hij nauwelijks met succes worden teruggezet. Het is dus belangrijk dat je de tand goed bewaart! Bewaar de tand nooit in water, maar bijvoorbeeld wel in koude melk of speeksel, en gebruik nooit reinigingsmiddelen of een borsteltje om het schoon te maken.

Als de tand vies is geworden, dient die – indien mogelijk – goed schoon te worden gemaakt door ‘m af te spoelen met fysiologisch zout of melk. Fysiologisch zout zit soms in een EHBO doos maar je kunt het ook zelf maken door een mespuntje keukenzout op te lossen in een glas lauw water. Om beschadiging van het wortelvlies te voorkomen, mag de tand in ieder geval nooit worden afgespoeld onder de kraan en mogen beslist geen reinigingsmiddelen of instrumenten worden gebruikt. Bij het afspoelen onder de kraan kan de tand bovendien in de afvoer verdwijnen.

Als de eigenaar erg jong is, wordt het bewaren onder de tong afgeraden. De tand zou namelijk doorgeslikt kunnen worden.

Als er vuil in de wond is gekomen dan is het raadzaam om, na de behandeling bij de tandarts, contact op te nemen met de huisarts. Die zal een tetanusprik geven als blijkt dat onvoldoende immuniteit bestaat tegen tetanus. Bovendien dient men er op bedacht te zijn dat door het ongeval een hersenschudding kan zijn opgetreden. Neem bij twijfel hierover contact op met de huisarts.

Nogmaals moet worden benadrukt, dat bij een uitgeslagen, verplaatste of losse tand altijd zo snel mogelijk de tandarts geraadpleegd moet worden. Het succes van de behandeling hangt daar namelijk in grote mate vanaf.

 

Patiënt worden?

Onze praktijk is gevestigd aan de Landsheerlaan in Zwolle. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van implanteren binnen onze praktijk. Vanwege de grote toestroom van patiënten hanteren we momenteel een wachtlijst. U kunt zich inschrijven op deze wachtlijst, naar verwachting zult u dan na 4-6 weken benaderd worden. Overigens zal er binnen de bestaande patiëntengroep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

Inschrijven bij Mondzorgpraktijk De Landsheer